Home > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady działania APLIKACJI i systemu przeglądania danych w panelu WWW

Niniejsza polityka prywatności został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej lokalizo.pl funkcjonującej pod domeną http://lokalizo.pl

Administratorem i właścicielem usługi jest:

SPOKEO Piotr Sochan

ul. Ogrodnicza 4G/1

05-082 Babice Nowe

NIP 9211810551

Kontakt dla użytkowników do Inspektora Danych Osobowych kontakt (at) bokonline.netPolityka prywatności określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny lokalizo.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę oraz aplikacji dostępnej na systemy ANDROID

 1. Administratorem strony jest firma Spokeo Piotr Sochan ul. Ogrodnicza 4G/1 05-082 Babice Nowe NIP 9211810551
 2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
 4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej lokalizo.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
 6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie lokalizo.pl
 7. Strona internetowa lokalizo.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie lokalizo.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 9. Zarządca strony internetowej lokalizo.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
 10. Administrator strony lokalizo.pl zbiera adresy email użytkowników ale nie udostępnia ich osobom trzecim
 11. Podczas rejestracji administrator przechowuje takie dane jak adres email i zaszyfrowane hasło do konta

APLIKACJA

 1. Aplikacja ZA ZGODĄ użytkownika pobiera z jego telefonu lub telefonu dziecka dane o lokalizacji, historii lokalizacji oraz historii sms a także historię połączeń w celu zapewniania bezpieczeństwa własnego telefonu lub bezpieczeństwa telefonu dziecka
 2. Dane o lokalizacji, sms, historii połączeń widoczne są tylko dla użytkownika czyli właściciela usługi. Dane wysyłane przez aplikację są zapisywane i dostępne w panelu użytkownika Lokalizo.pl
 3. Dane gromadzone w panelu użytkownik może USUNĄĆ w dowolnym momencie korzystając z guzika USUŃ lub usuwając aplikację z telefonu lub kasując konto na stronie www co spowoduje odpięcie aplikacji od panelu
 4. Po usunięciu konta i odpięciu aplikacji dane są automatycznie usuwane z serwera

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH Z APLIKACJI

 1. Dane zbierane przez aplikacje za przyzwoleniem i wiedzą właściciela telefonu nie są kopiowane ani udostępniane dalej, ani osobą trzecim ani innym firmom a po odinstalowaniu aplikacji automatycznie cofamy zgodę na ich dalsze gromadzenie.
 2. Dostęp do danych pobranych z telefonu właściciela posiada tylko zarejestrowany użytkownik który sparował telefon z aplikacją. Kasując konto na serwerze (stronie www) kasujemy wszystkie informacje i dane o koncie oraz wszystkie zebrane dane z aplikacji

Przechowywanie danych

 1. W przypadku gdy aplikacja jest pozostawiona na telefonie bez aktywnego konta online dane spływające na serwer są usuwane co 3 dni. W każdym momencie użytkownik może usunąć darmową aplikację lub usunąć konto użytkownika online
 2. Dane użytkowników takie jak adresy email, hasła są zabezpieczone i utrzymywane w formie zaszyfrowanej a po usunięciu konta są natychmiast na stałe kasowane z serwera

Połączenie konta z aplikacją

 1. Aplikacja po poprawnej instalacji generuje indywidualny kod PIN który należy wpisać w panelu aby sparować telefon z panelem web umożliwiającym przeglądanie danych
 2. Kod pin jest na stałe przypisany do urządzenia i nie da się go wykorzystać z innych urządzaniach i kontach co zapewnia anonimowość i bezpieczeństwo
 3. Dostęp do kodu posiada tylko właściciel telefonu który świadomie zainstalował aplikację w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.