Home > Regulamin

Regulamin

Regulamin usługi lokalizo.pl określa zasady świadczenia usługi lokalizacji dostępnej za pośrednictwem serwisu lokalizo.pl
Właścicielem serwisu jest Siecreklamowa.pl , ul. Ogrodnicza 4G lok 1 05-082 Babice Nowe NIP 9211810551

1. Główne definicje:

 • aplikacja - Aplikacja mobilna na SYSTEMY ANDROID, program stworzony i utrzymywany przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika
 • bliski - Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.
 • dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu.
 • klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 • konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.
 • lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM
 • ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.
 • rodzic – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.
 • serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem lokalizo.pl
 • usługa – dostęp do panelu użytkownika na stronie lokalizo.pl


2. Zasady korzystania:

 • w celu skorzystania z usługi należy zarejestrować konto na stronie lokalizo.pl
 • dostęp do usługi jest możliwy za pomocą przeglądarek internetowych np. Firefox, Chrome, Internet Explorer.
 • aby skorzystać z aplikacji należy zainstalować ją na telefonie komórkowym bliskiego lub dziecka. W odpowiedzi na wybrany numer telefonu wysłany zostanie SMS z linkiem.
 • usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android.
 • usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa
 • aplikacja wysyła informacje o lokalizacji co 5 minut
 • użytkownik ma dostęp do systemu lokalizacji, kopii sms oraz historii połączeń
 • opłata uiszczana jest tylko w czasie korzystania z usługi i wynosi od 79 do 99 zł brutto według cennika

3. Zasady rejestracji:

 • klient ma możliwość zarejestrować swoje konto poprzez założenie konta na stronie internetowej lokalizo.pl
 • rejestracja konta jest całkowicie bezpłatna

4. Odpowiedzialność usługodawcy
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi
 • sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi
 • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim
 • kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę

5. Postanowienia końcowe

 • usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 1.3.2015 roku na czas nieokreślony.
 • regulamin dostępny jest na stronie lokalizo.pl
 • kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez zakładkę kontakt
 • rezygnacja z korzystania z usługi odbywa się poprzez zaprzestanie opłacania dostępu do panelu lub anulowanie subskrypcji kartą odnawianej automatycznie co 30 dni.
 • lokalizo.pl z tytułu doładowań opłaca podatki i prowizje za przelewy a wszelkie informacje odnośnie funkcjonowania serwisu zawarte są w treści strony stąd reklamacje typu "nie wiedziałem do nie przeczytałem" itp. będą zwracane po potrąceniu kosztów
 • podstawą do rezygnacji jest błąd w działaniu usługi.
 • działanie usługi jest stale nadzorowane przez programistów firmy a historia jest zapisywana przez system.


6. Uzytkownik może skorzystać z usługi płatności Cashbill lub Stripe
7. W przypadku płatności Kartą kredytową płatności wyglądają następująco
79 zł brutto za pakiet 1 - płatność odnawiana automatycznie w przypadku płatności kartą a nie przelewem co 30 dni
89 zł brutto za pakiet 2 - płatność odnawiana automatycznie w przypadku płatności kartą a nie przelewem co 30 dni
99 zł brutto za pakiet 3 - płatność odnawiana automatycznie w przypadku płatności kartą a nie przelewem co 30 dni
8. Aby skorzystać z tej formy płatności użytkownik musi podać na stronie swój numer telefonu, potwierdzić płatnośc wysyłając darmowy sms o treści OK w odpowiedzi na otrzymany sms.
9. Rezygnacja z dalszego przedłużania odbywa się poprzez anulowanie subskrypcji w ustawieniach konta.
10. Po zakupieniu dostępu niemożliwe jest anulowanie płatności na mocy odstąpienia od umowy/zwrotu, na co zgadza się każda osoba, która wykupuje dostęp do strony. W momencie otrzymania potwierdzenia zakupu, każda osoba traci możliwość odstąpienia od umowy.